Analýza rizik

V dnešní nestálé době je analýza rizik nezbytnou součástí řízení společnosti. Díky široké síti expertů po celém světě vám pomůžeme identifikovat a kvantifikovat největší rizika vašeho podnikání.
V rámci poradenství společně s našimi klienty vybíráme a implementujeme ideální řešení, která zajišťují minimalizaci dopadu jednotlivých rizik a jejich transfer. Výstupy z našich analýz a získaných dat slouží jako podklad pro pojištění majetku, přerušení provozu a další druhy pojištění.
Analýza rizik

Jak vám můžeme pomoci

  • Modelování katastrofických rizik

  • Kontrola hodnoty movitého a nemovitého majetku

  • Rizikové inženýrství

  • Rizikové prohlídky

  • Revize pojistného programu (Insurance Due Diligence)

Nejčastější dotazy

K čemu se využívá modelování katastrofických rizik?

Modelování katastrofických rizik se využívá pro kontrolu a nastavení pojistných limitů společnosti. Tvorbu modelů zajišťuje naše interní oddělení Impact Forecasting.

Co je rizikové inženýrství?

Rizikové inženýrství (Risk Management) je systematické používání technických znalostí, zkušeností a know-how pro optimální ochranu lidského života, životního prostředí, majetku a ekonomických zájmů. Minimalizace rizik, která jsou spojena s fungováním a provozem, patří mezi stěžejní úkoly vedení i všech zaměstnanců společnosti.

Jak probíhají rizikové prohlídky?

Riziková prohlídka se skládá ze shromáždění informací o lokalitě klienta a její následné fyzické prohlídky. Riziková zpráva je výstupem z této prohlídky a obsahuje popis stavu lokality s důrazem na protipožární zabezpečení, ochranu majetku a jiné oblasti. Součástí rizikové prohlídky jsou také doporučení ke snížení rizika.

Proč je důležité kontrolovat hodnotu movitého a nemovitého majetku?

Ceny realit na českém trhu neustále rostou, takže pokud necháte pojištění nemovitosti nastavené, jak je, za pár let bude zaručeně podpojištěná. V případě škody pak dojde ke krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny. Abyste se vyhnuli podpojištění své nemovitosti, revidujte pojistku každé dva roky. Ceny na realitním trhu se jen tak nezastaví, a proto je třeba pojistnou částku pravidelně upravovat.