Výroba a strojírenství

Kvalitní kontrola podnikatelského rizika je pro průmyslové společnosti v mnoha ohledech nezbytná. Dobré řízení rizik vede k minimalizaci vzniku škod a souvisejícího přerušení provozu. V případě vzniku škody tak zajistí minimální dopad na celkové fungování společnosti. Nezanedbatelným hlediskem je také omezení nákladů na pojištění, které je přímým důsledkem správného zmapování rizik.

Požár, vloupání, zpronevěra, kopírování technologií či sabotáž na strojích a zařízeních jsou příklady nežádoucích jevů, které mohou mít pro podnik závažné důsledky. Existuje jasný vztah mezi fyzickým zabezpečením, nastavenými kontrolními mechanismy a pojistnou ochranou, kterou si zvolíte, abyste následky těchto nežádoucích jevů snížili.

Analýza rizik
Poškození strojů patří mezi nejčastější příčiny poruch ve výrobních společnostech. Pravidelná údržba a kalibrace strojů jsou ve většině průmyslových podniků samozřejmostí. Přesto je důležité mít vhodně nastavenou pojistnou ochranu, která pokrývá ztráty způsobené fyzickým poškozením a jinými formami výpadků bez ohledu na příčinu vzniku škody. Mezi běžné příčiny přerušení provozu můžeme zahrnout nejen zkraty v elektrické síti, vodovodní škody nebo požár, ale také výpadky způsobené poruchou řídicího systému.
Jedním z podceňovaných rizik ve výrobních společnostech je přerušení dodavatelského řetězce. Nedostatečná dodávka obalů, surovin pro výrobu nebo třeba přerušení dodávek elektřiny může mít pro průmyslový podnik velké ekonomické důsledky.
Poskytujeme poradenství v oblasti preventivních opatření a zaměřujeme se na pokrytí rizik vycházejících z individuálních potřeb našich zákazníků. Naše expertní posouzení rizik je založeno na 100 letech zkušeností a spolupráci s výrobními podniky z celého světa.

Jak vám můžeme pomoci