Zdravotnictví

Zdravotnické organizace, veřejné i soukromé, jsou vystaveny vysokému riziku v případě neúmyslného zanedbání lékařské péče. Jedná se o odpovědnostní rizika vůči pacientům v nemocnicích, soukromých klinikách nebo jiných zdravotnických zařízeních. Našim klientům pomáháme tato vysoce volatilní rizika řídit a poskytujeme jim nejlepší řešení s ohledem na rozsah krytí a náklady na pojištění. Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení je v České republice povinně smluvním typem pojištění.
Pojištění majetku a přerušení provozu

Jak vám můžeme pomoci

Proč si sjednat pojištění u nás

  • Našimi klienty je přes 100 nemocnic a zdravotnických zařízení celosvětově.

  • Partnerství s 18 pojistiteli.

  • Možnost umístění rizika na pojistných i zajistných trzích.

  • Možnost krytí celého spektra rizik v rámci zdravotní péče.