Likvidace škod a poradenství s likvidací pojistných událostí

Naši experti v oboru řešení škod s vámi úzce spolupracují při hodnocení, předkládání a vymáhání pojistných nároků u pojistitelů, a to jak lokálních, tak zahraničních. Jako uznávaní lídři v oboru jsou naši odborníci na pojistné události schopni najít nejlepší řešení pro záležitosti související s pojistnými událostmi ze všech druhů pojištění. Působíme rovněž jako samostatný likvidátor pojistných událostí a pro vybrané pojišťovny zajišťujeme kompletní likvidaci škod.
Analýza rizik

Jak vám můžeme pomoci

 • Řízení celého procesu likvidace škody, koordinace činnosti pojistitelů, znalců a dalších stran v průběhu celého šetření případu.

 • Posouzení rozsahu krytí ze sjednané pojistné smlouvy.

 • Zprostředkování sanačních prací po požáru, povodni nebo vodovodní škodě.

 • Pomoc s přípravou dokladů potřebných pro úspěšné vyřízení škody.

 • Kontrola správnosti postupu pojišťovny při výpočtu pojistného plnění a jednání ve vašem zájmu až do úplného vyřízení všech oprávněných nároků.

 • Zasílání pravidelných reportů o stavu likvidace škod.

 • Doporučení opatření, která vedou ke snížení škodního průběhu.

 • Vytvoření manuálu likvidace škod, který vám pomůže zorientovat se zejména v prvních chvílích po vzniku škody.

Řešení komplexních případů je možné i tehdy, pokud nejste naším klientem.

Nejčastější dotazy

Co dělat v případě vzniku škodní události?
 • Neměnit stav věci po pojistné události, vyjma situací, kdy je třeba zamezit rozšíření škod, ochránit zdraví osob apod.
 • Provést podrobnou fotodokumentaci rozsahu a příčiny škody, sepsat zápis s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR nebo jinými relevantními úředními orgány.
 • Ihned kontaktovat naše oddělení likvidace. Poradíme vám, jak dále postupovat, a zahájíme kroky k řešení případu s pojistitelem.
Můžete nás zastupovat při likvidaci pojistné události, když nejsme vaším klientem?
Ano! Specializujeme se zejména na řešení komplexních škodních událostí většího rozsahu, a to ze všech druhů pojištění, u českých i zahraničních pojistitelů. Spolupráce je založena na písemné dohodě a zplnomocnění. Můžeme Vám pak poskytnout maximální podporu a využít našich odborných znalostí a zkušeností z řešení mnoha obdobných případů.