Real Estate

Analýza a následné snížení rizik jsou pro odvětví Real Estate klíčové. Nemovitosti tvoří hlavní zdroj příjmů, proto je pro jejich majitele důležité mít individuálně nastavené krytí pro případy výrazného poškození či zničení, včetně krytí následných finančních škod vzniklých přerušením provozu. Správné a na míru postavené pojistné krytí je kritickou součástí řízení rizik v Real Estate portfoliu.
Analýza rizik