Logistika – dopravci a zasilatelé

Specializované oddělení Aon Logistics & Transportation zajišťuje ucelený risk management pro exportéry, importéry, dopravce, zasilatele a všechny profesionály v logistickém segmentu. Řídíme rizika jak z pohledu smluvního vztahu v logistickém procesu, tak z hlediska vlastnictví k dané přepravované komoditě, včetně pravidel INCOTERMS. Celosvětové působení nám umožňuje poskytovat neomezená řešení pro general i project cargo a garantovat bezvadný servis v případě škodních událostí.
Analýza rizik
Logistické společnosti čelí různým rizikům na každém úseku dodavatelského řetězce. Provázanost činností je natolik rozsáhlá, že se vyplatí řešit všechna rizika dodavatelského řetězce souhrnně. Přistupujeme proto k přepravním rizikům komplexně a na základě vstupních analýz navrhujeme řešení lokálního nebo zahraničního trhu včetně průběžného monitoringu eskalujících rizik a high-risk level teritorií.