Pojištění majetku a přerušení provozu

Pojištění majetkových škod a přerušení provozu je vhodné pro všechny podnikatelské subjekty, od výrobních společností přes pronajímatele až po kancelářské společnosti. Lze ho sjednat proti vybraným nebezpečím, jakými jsou například požár, vichřice či povodeň, nebo v rozsahu „all risks“, tedy proti všem potenciálním nebezpečím.
Pojištění majetku a přerušení provozu

Pojistit lze veškerý vlastní i cizí movitý i nemovitý majetek. Součástí pojištění majetku je také pojištění technických rizik. Pokud v rámci podnikání používáte stroj nebo elektronické zařízení, které je nepostradatelnou součástí výrobního procesu, nebo unikátní či nákladný předmět či nástroj, je pro vás pojištění technických rizik užitečným nástrojem pro krytí případných škod. Pojištění technických rizik je určeno všem podnikatelským subjektům.

Pojištění přerušení provozu navazuje na pojištění majetku nebo na pojištění technických rizik, proto se sjednává proti stejným typům rizik. Jeho účelem je krytí finančních ztrát, které vzniknou v důsledku přerušení nebo omezení provozu vaší společnosti jako následek poškození nebo zničení vašeho majetku.

Pojištění v rozsahu „all risks“ se vztahuje na všechny škody s výjimkou těch, jejichž příčina je výslovně vyloučena v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

Proč si sjednat pojištění u nás

  • Známe a aktivně vyhodnocujeme specifická rizika, která mohou ovlivnit vaše podnikání.

  • Poskytujeme nezávislá doporučení ke zlepšení práce s riziky a zkvalitnění pojistného krytí.

  • Využíváme mezinárodních zkušeností, metod a standardů (benchmarking).

  • Garantujeme kvalitu služeb, profesionalitu a odbornost celého týmu Aon.

Jak vám můžeme pomoci

  • Pojistné krytí na míru vašemu podnikání za optimální cenu.

  • Prevence a konzultace v oblasti řízení a redukce pojistitelných i nepojistitelných rizik.

  • Snížení vašeho škodního průběhu v rámci dlouhodobého partnerství díky aktualizaci informací o rizicích.

  • Úspora nákladů na zajištění bezpečnosti vašich provozů.

Nejčastější dotazy

Co je to komerční pojištění majetku?
Pojištění majetku se vztahuje na váš obchodní majetek a aktiva, která mohou zahrnovat komerční budovy, výlohy a sklady, pokud by se stalo něco neočekávaného. Zahrnuje také věci, jako jsou stroje, vybavení, zásoby a inventář. Vaše majetková pojistka potenciálně kryje vše, co je hmotné a nezbytné pro provoz vašeho podnikání, poškozené v případě požáru nebo přírodní katastrofy.
Co kryje pojištění přerušení provozu?
Pojištění přerušení provozu pomáhá platit účty a pokrývat náklady, pokud se vaše firma musí dočasně uzavřít kvůli katastrofické události nebo v případě požáru. V případě katastrofy, která dočasně přeruší vaše podnikání, slouží k pokrytí čistých příjmů z podnikání, které byste získali, kdyby k události nikdy nedošlo. V tom je zahrnutý např. nájem, mzdy a další měsíční provozní výdaje. Rovněž mohou být pokryty výdaje potřebné k přestavbě a obnově provozu. Tento typ pojištění kryje v případě potřeby i přestěhování na dočasné místo. Pojištění přerušení provozu může pokrývat také jiné události, které dočasně přeruší vaše podnikání. Pokud by například místní samospráva dočasně uzavřela ulici, kde sídlí vaše obchodní firma, můžete být kryti v závislosti na pojistných podmínkách.