Pojištění kybernetických rizik

Cyber představuje široké riziko, kterému organizace čelí kvůli své závislosti na informačních technologiích, konektivitě a automatizovaných procesech. K profilu kybernetického rizika organizace přispívá řada faktorů, včetně činnosti zaměstnanců, systémových a programových chyb, bezpečnostních opatření, odvětví, povahy a množství shromážděných dat, politického nebo strategického významu a spoléhání se na technologii.
Stavební a montážní pojištění (CAR/EAR)

Nejčastější dotazy

Jaké jsou hlavní důvody pro zvážení pojištění kybernetických rizik?
Odborná pomoc 24 hodin denně a 7 dní v týdnu – reakce na krizové situace v oblasti IT, PR a právního poradenství pro:

 • rychlé obnovení dat nebo počítačových programů,
 • plnění závazků vůči zákazníkům, splnění jejich očekávání a v konečném důsledku zachování vaší dobré pověsti,
 • udržování provozu vašeho podniku.
Co vše je zahrnuto v pojistné náhradě?
 • ušlý zisk z důvodu přerušení provozu,
 • náklady na obnovu IT systémů,
 • náklady z odpovědnostního titulu v souvislosti se ztrátou/únikem dat třetích stran,
 • výkupné,
 • zákonné sankce (sankce udělené regulátorem, až 4 % konsolidovaného obratu skupiny),
 • náklady vynaložené k zastavení útoku (IT specialisté, forenzní, právní a jiné).

Jak vám můžeme pomoci

 • Pochopení a kvantifikování vašich rizik prostřednictvím řešení pro hodnocení, kvantifikaci a testování.

 • Ochrana vaší organizace a jejích kritických aktiv prostřednictvím přenosu rizika a zlepšení zabezpečení.

 • Zotavení se z kybernetických incidentů prostřednictvím našich oddělení řešení škodních událostí a tzv. Incident Reponse.

Proč si sjednat pojištění u nás

Odborná pomoc 24 hodin denně a 7 dní v týdnu – reakce na krizové situace v oblasti IT, PR a právního poradenství pro:

 • rychlé obnovení dat nebo počítačových programů,
 • plnění závazků vůči zákazníkům, splnění jejich očekávání a v konečném důsledku zachování vaší dobré pověsti,
 • udržování provozu vašeho podniku.

Pojistná náhrada vašich nákladů včetně:

 • veškerých nákladů souvisejících s asistenčními službami, které jsou vám v případě incidentu ihned k dispozici;
 • vašeho ušlého zisku a pokračujících nákladů, které musíte vynakládat bez ohledu na přerušení provozu;
 • nákladů na obnovu dat a systémů;
 • nákladů na ochranu a vyrovnání pohledávek třetích stran;
 • pokut a penále udělených regulátorem (ty ze zákona pojistitelné), např. v souvislosti s GDPR;
 • odškodnění újmy způsobené třetím stranám v důsledku kybernetického incidentu;
 • náhrady vyplaceného výkupného v případě kybernetického vydírání (ransomware).