Pojištění odpovědnostních rizik

Odpovědnostní rizika za škody způsobené třetím stranám jsou jedny z hlavních a nejčastějších rizik, kterým společnosti čelí. Každá společnost je bez ohledu na své podnikání vystavena určitým odpovědnostním rizikům vůči svým obchodním partnerům, klientům či veřejnosti. Tato rizika mohou mít charakter újmy na zdraví, škody na majetku nebo se může jednat o škody čistě finanční povahy.

Některé společnosti jsou vzhledem ke své podnikatelské činnosti ze zákona povinny mít uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti, u ostatních se to velmi doporučuje. Kromě toho, že pojištění odpovědnosti poskytuje náhradu škody třetím osobám, pokrývá také náklady na obhajobu, vznese-li proti pojištěné společnosti poškozený nárok.

Analýza rizik

Jak vám můžeme pomoci

  • Identifikace všech potenciálních odpovědnostních rizik, kterým můžete čelit.

  • Návrh řešení pojištění na míru pro všechny vaše podnikatelské činnosti a odpovídající odpovědnostní rizika.

  • Optimální řízení vašich odpovědnostních rizik, tj. těch, která by měla být ponechána v rámci vaší rozvahy, a těch, která mohou být řešena prostřednictvím pojištění.

Nejčastější dotazy

Co je pojištění odpovědnosti?
Pojištění odpovědnosti za škodu je produkt, který poskytuje krytí vaší společnosti pro případ, že byste způsobili škodu třetím stranám.
Pro které společnosti je pojištění odpovědnosti určené?

Zatímco některé společnosti mají ze zákona povinnost mít pojištění odpovědnosti uzavřené, obecně se toto pojištění důrazně doporučuje všem společnostem, neboť každá čelí riziku způsobení škody třetím stranám.

Které typy odpovědnosti za škodu existují?

V důsledku své podnikatelské činnosti můžete způsobit tři druhy škod třetím stranám – újmy na zdraví, škody na majetku a/nebo čisté finanční škody třetích stran.

Jaké jsou možnosti pojištění odpovědnosti?

Na základě vaší podnikatelské činnosti může být vaše pojistná smlouva nastavena pro:

  • obecnou odpovědnost za škodu (odpovědnost za škodu způsobenou provozem vaší činnosti),
  • odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku,
  • profesní odpovědnost,
  • odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
  • a mnoho dalších.