Transakční řešení

Pojištění se stalo účinným nástrojem pro usnadnění fúzí a akvizic. Pomáhá zlepšit jejich výsledky, od odstranění rizik, která mohou vést ke spadnutí celé transakce, až po krytí požadavku na zádržné. Uvědomujeme si, že každá transakce je jedinečná, a proto našim klientům poskytujeme personalizované služby. Jsme experty na komplexní řešení a dokážeme vnést jistotu do každé situace.
Analýza rizik

Jak vám můžeme pomoci

  • Transakční řešení

  • Pojištění vlastnického titulu

  • Pojištění závazků v souvislosti s daněmi

  • Pojištění soudních sporů

  • Řešení v oblasti duševního vlastnictví

Nejčastější dotazy

Proč je dobré transakci pojistit?

V souladu s obvyklými podmínkami při fúzích a akvizicích nesou prodávající riziko za jakékoliv problémy, které vznikly v době, kdy společnost vlastnili. Pokud se tyto problémy objeví po transakci a způsobí finanční ztrátu, je za ni obvykle odpovědný právě prodávající.

Co se myslí prohlášeními, zárukami a odpovědností?
Prohlášení a záruky reprezentují skutečný stav. Při transakci prodávající prohlašuje určité skutečnosti týkající se společnosti, kterou prodává, a zaručuje se za ně. Záruka je právní příslib odpovědnosti za škodu, která vznikne třetí straně, pokud nastane určitá událost.
Co se stane, pokud dojde k porušení prohlášení nebo záruky?
Když jsou prohlášení nebo záruka prokazatelně porušeny, prodávající odpovídá za veškeré ztráty, které kupující v důsledku toho utrpěl, což někdy zahrnuje i snížení hodnoty nabytého podniku.
Jak funguje transakční pojištění a kdo by ho měl sjednávat?
V případě, že dojde k porušení skutečností uvedených v rámci prohlášení nebo záruk, může kupující uplatnit nárok vůči prodávajícímu s vědomím, že existuje pojistná smlouva. Pro kupujícího tím odpadá finanční riziko spojené s podáním žaloby na prodávajícího. Prodávající zase nemusí blokovat část výtěžku z transakce jako zádržné a zároveň je díky tomuto pojištění bez rizika pozdější žaloby.
Je transakční pojištění vhodné pro moji transakci?
Mnoho majitelů podniků, kteří se chystají opustit své podnikání, si nemusí uvědomovat potenciální závazky vyplývající z prodeje. Stejně tak často netuší, že pro tyto situace existuje pojistné krytí. Zda je vhodné možnosti pojištění využít, je vždy na individuálním posouzení dané transakce, s nímž vám rádi pomůžeme.