Zaměstnanecké benefity

Pomáháme společnostem dosahovat lepších obchodních výsledků, snižovat náklady a omezovat rizika prostřednictvím péče o jejich zaměstnance. Přispíváme ke schopnosti společností získat a udržet si talenty a podporujeme také loajalitu i zvyšování výkonnosti stávajících zaměstnanců. Náš přístup vychází z osvědčených mezinárodních metodik, důsledných analýz a relevantních tržních dat.
Analýza rizik

Jak vám můžeme pomoci

 • Poradenství v oblasti zaměstnaneckých výhod

 • Implementace řešení

 • Odměňování zaměstnanců

 • Motivovanost a spokojenost zaměstnanců

Nejčastější dotazy

Proč je oblast Health & Benefits důležitá?

Nacházíme se v době, kdy zaměstnanci patří k jednomu z nejdůležitějších zdrojů, které společnost má. Pomáhají dosahovat jejích cílů a reprezentují firemní hodnoty i kulturu. Zaměřením se na potřeby zaměstnanců v oblasti Health & Benefits můžete docílit:

 • podpory retence klíčových zaměstnanců,
 • zvýšení atraktivity společnosti pro nové talenty,
 • lepší komunikace cílů společnosti a firemní kultury,
 • lepšího boje s absentismem a prezentismem.
Jak pomáháme našim klientům?
 • Konzultace v oblasti sladění benefitů s vybraným tržním segmentem (srovnávací skupina, průměr trhu apod.)
 • Implementace jednotlivých řešení
 • Komunikace směrem k zaměstnancům
 • Průběžná správa implementovaných řešení
 • Pravidelná revize poskytovaných benefitů
Kterým řešením se standardně věnujeme?
 • Skupinové a individuální životní pojištění
 • Zdravotní péče – nadstandardní zdravotní péče, zdravotní pojištění cizinců, zdravotní pojištění expatů
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Employee Assistance Programs
 • Flexibilní benefity
 • Matematická analýza dle Mezinárodních účetních standardů
 • Další benefity (stravenky, sportovní či wellness karty apod.)