Tvorba a správa mezinárodních programů

Mezinárodní/globální pojistný program je jednotné pojistné řešení pro nadnárodní klienty s pobočkami umístěnými v různých zemích. Je sjednán i řízen centrálně a poskytuje dceřiným společnostem klienta jednotnou úroveň pojistné ochrany.
Je určen pro korporace, které provozují svoji činnost v několika různých zemích, mají potřebu centralizovat a koordinovat řízení rizik a pojistnou ochranu, a to vše při nejnižších možných nákladech na ochranu svého podnikání. Globální pojistný program může být sjednán pro oblast pojištění majetku a přerušení provozu, odpovědnosti za škodu, přepravy, D&O apod.
Analýza rizik

Jak vám můžeme pomoci

  • Pomoc při identifikaci rizik.

  • Vytvoření a návrh centrálně řízených globálních programů pro jednotlivá rizika.

  • Implementace globálních programů v jednotlivých zemích tak, aby byly splněny právní, smluvní, daňové nebo jiné požadavky související s pojištěním (vystavení lokálních smluv v jednotlivých zemích versus využití přeshraničního upisování rizik přes „freedom of services“).

  • Lokální servis v jednotlivých zemích včetně řešení pojistných událostí.

Nejčastější dotazy

Co je mezinárodní program?
Jednotné globální řízení pojistné ochrany poboček nadnárodního klienta.
Komu je určen?
Nadnárodním společnostem, které mají pobočky ve více než jedné zemi.
Kterých oblastí pojištění se může týkat?
Pojištění majetku a přerušení provozu, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění přepravy, D&O atd.
Co je cílem a výhodou mezinárodního pojistného programu?
Mateřská společnost získává přehled a kontrolu nad řízením rizik a pojistnou ochranou svých poboček v jednotlivých zemích a ušetří náklady spojené s pojištěním.