Cestovní pojištění

K podnikání v dnešní době neodmyslitelně patří také nutnost cestovat za obchodními partnery do různých částí světa. Díky cestovnímu pojištění můžete své zaměstnance chránit i při takovýchto zahraničních pracovních cestách. Cestovní pojištění vám nastavíme přesně podle vašich individuálních potřeb a specifických požadavků. O vaše zaměstnance tak bude na cestách postaráno i v případě nečekaných událostí nebo komplikací.
Analýza rizik

Jak vám můžeme pomoci

Nastavíme pro vás cestovní pojištění, které se vztahuje na:
 • léčebné výlohy včetně těch, které souvisejí s onemocněním covid-19 a povinnou karanténou (v závislosti na typu pojištění),

 • přepravu, repatriaci do České republiky nebo do země trvalého pobytu v rámci EU,

 • náklady na asistenční služby opatrovníka,

 • osobní úraz,

 • denní dávky při hospitalizaci v zahraničí,

 • trvalou invaliditu nebo smrt v důsledku úrazu,

 • náklady na právní zastoupení v případě nehody,

 • odpovědnost za škodu,

 • ztrátu, odcizení nebo poškození osobních věcí, zavazadel a cestovních dokladů.

Nejčastější dotazy

Jaké jsou výhody komerčního cestovního pojištění?
 • Zahrnuje asistenční služby, tedy pomoc v případě nouze.
 • Úhrada léčebných výloh se vždy vztahuje na veřejná i soukromá zdravotní zařízení.
 • Vztahuje se také na repatriaci nemocného či převoz tělesných ostatků ze zahraničí.
 • Poskytuje ochranu i v případě mnoha dalších rizik, jakými jsou odpovědnost za škody, zavazadla, zrušení cesty apod.
Co zahrnuje pojištění léčebných výloh?
Pojištění léčebných výloh zahrnuje úhradu nákladů na jakékoliv ošetření v nemocnici, hospitalizaci či případné operace. V rámci léčebných výloh je samostatný limit plnění pro zubní ošetření.
Proč se nevyplatí spoléhat na pojištění k platebním kartám?

Některé produkty cestovního pojištění k platebním kartám obsahují pouze úrazové pojištění, v převážné většině nejsou limity pojistného plnění příliš vysoké a u léčebných výloh se vyskytuje vysoká spoluúčast. Většinou neobsahují pojištění storna a dalších rizik spojených s cestováním. Spoléháte-li na pojištění v rámci platebních karet, pečlivě si ověřte, co zahrnuje a na koho se vztahuje.